Fra Beinvika mot nord

Skue mot nord, fra hyttefeltet på Sør-Leksa