KART OVER LEKSA

Pga at kartet var stort i papirformat, er det her delt i to - og de er satt i loddrett rekke istedenfor sammenhengende vannrett.

 

 

Hit Counter

©Copyright, all text and photo: Hilde B.L. Berg 2007 ©