Oppmerking av gamle fortøyningsmerker på Sør-Leksa 2008!!

Olav og Hilde tok "laksbåten" en dag og friska opp de gamle merkene, så de ikke skulle forsvinne!

Disse brukes også av båter den dag idag!

 

 

                             

                "Øyet" på innsiden av Ringholmen                "Øyet"                               Ringholmen

                

                             

               Merket på tuppen av Ringholmen      Skjæret ved Ringholmen

                                            

                                                        Merket ved "Badekroken"

 

                           

                                                                                 Laksbåten