Her vil det komme bilder fra "før i tia" - veldig mange går i sort/hvitt!!

Har du noen bilder jeg kan få - eller låne meg så jeg får scanna de inn, hadde det vært kjempefint!!

      

                                       

  Innfrysing av briesling i fryseskipet Svithun                                       Prøvetaking av sild, briesling omb i Tryggholm ca. 1970    

     

                                                

   Lossing av sild, briesling fra snurperen                                                        Sildemottak ombord i Svithun                            

 

 

 

 

                                                                       

           Trygve Berg og Jakob Wetterhus                                                                   Trygve Berg og inspektør Jakob Wetterhus

        kjører for Noregs Feitsildfiskernes Salgslag                                                                      ombord i Taifun, ca.1970

           

                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                                                                                              

Nygår`n som den var, før mine foreldre bygde hus der i 1973

Hit Counter

© Copyright, all text and photo: Hilde B.L. Berg 2007 ©