LEKSA 

                          ...er ei øy som ligger midt i Trondheimsleia, og tilhører Agdenes kommune.

 

 

 

FAKTA

Den består av to øyer, Sør-Leksa og Nord-Leksa. Disse ble knyttet sammen med vei og bru, som ble åpnet i 1986.

Nord-Leksa med øyer og holmer er ca 1.1 km2, og har en kystlinje på ca. 6 km.

Sør-Leksa med øyer og holmer er ca. 4.6 km2, og har en kystlinje på ca. 16 km.

Avstand fra fergekai på Nord-Leksa til kai på Sør-Leksa er 5.4 km.

Høyeste punkt på Nord-Leksa er Heradsvikhøgda på 55.3 m.o.h.

Høyeste punkt på Sør-Leksa er Jøtudalskallen 102.4 m.o.h.

På Sør-Leksa er det egen fiskerihavn med molo, som sto ferdig i 1978.

 

Leksa fikk egen ferjeforbindelse fra 1.januar 2000, med forbindelse til Garten i Ørland, og Værnes i Agdenes. Her er det flere avganger daglig – se Linker og Fosenlinjen AS - Ruteopplysninger.

 

                                  

 

Hvert år arrangeres det Leksafestival! Der er det bl.a. fiskekonkurranse på dagtid, kiosksalg, festivalpub etc. Om kvelden er det fest med innleid musikk!      Det er et meget populært arrangement som er godt kjent.

Rekeaften på september er også blitt en populær kveld på Grendahuset. Dette er et lukket arrangement med påmelding.

Mer informasjon om aktiviteter/arrangement på Leksa, finner du under knappen Aktivitetskalender

 

   

 LEKSA I DAG

Det er pr i dag 23 fastboende, unge og gamle. De yngste går ennå på barneskole.

Man må innse at Leksa holder på å bli ei ferieøy. Et paradis vil mange si!! I dag finnes det et tredvetalls hytter/feriehus her ute, og det antallet øker raskt ettersom det stadig bygges nye, og nye felt for bygging blir lagt ut.

Det finnes pr i dag ingen campingplass på Leksa, men den er under behandling. Men Leksa Grendahus på Sør-Leksa har en leilighet for utleie. Denne leies ut både for 1 døgn og lengre perioder. Grendahuset leies også ut til større grupper. Det er også et hus på Nord-Leksa for utleie, med 3 soverom.

 

Offentlig og privat tjenestetilbud ligger på fastlandet, bortsett fra postfilial som er åpen hver ukedag og lørdag.

Butikken på Leksa ble dessverre nedlagt i august 2007, etter ca. 54 års sammenhengende drift.

                                                                                 

 

Leksa har også et rikt fugleliv, med en mengde hekkende arter.

På høsten og vinteren er det mye Havørn, men om den hekker her vet vi ikke sikkert, for om våren blir den borte.

Det er et gammelt ordtak som sier at 12.mars skal det være Tjeld på hvert et nes, og det stemmer så å si bestandig. Og når Storspoven og Grågåsa i tillegg kommer, da er det vår på Leksa!!

 

Av rovdyr finnes kun oter, mink og røyskatt – så fuglene har også et eldorado her med få fiender.

I sommerhalvåret hender det vi får besøk av hjort og kanskje rådyr, de kommer trolig svømmende fra Hitra. Men ikke alle klarer den strabasiøse svømmeturen, så det er ikke uvanlig å finne kadaver i fjæra.

Området rundt Leksa er populært område for sportsfiskere, da det er veldig mange gode fiskeplasser både fra båt og land.                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                          

PRIMÆRNÆRINGENE

Inntektskildene på Leksa har for det meste vært fra sjøen og jorda.

Laksefiske har fra gammelt av vært et viktig inntektsgrunnlag på Leksa.  Det ble tatt opp enorme mengder laks fra sjøen på nordvestsiden av øya. Men i dag er det ingen som driver med dette sesongfiske lenger.

Så næringsgrunnlaget i dag er jordbruk, og det er 4 gårdsbruk med til sammen 660 dekar dyrka jord.

 

KULTURMINNER – se Fortidsminner for mer

Leksa er også et klassisk område for bosetting i den eldste steinalderen, da det ligger så sentralt til ute ved kysten.  I forbindelse med en plan for fritidsbebyggelse foretok kulturavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune en registrering av kulturminner på et stort område på Sør-Leksa. Fra tidligere kjente vi til at Leksa var nevnt av Snorre ( se Eindride Ljoksa ).  Vi visste også at det midt inne på øya skulle ligge et gravminne fra forhistorisk tid, en stor gravrøys som var lagt slik at den kunne sees fra både innsida og utsida av øya.  På tur gjennom området stoppet vi ved noen grunne forsenkninger i bakken. Og mistanken ble vekket. Kunne dette være hustufter fra steinalderen? Etter noen dager med graving kunne vi konstantere i alt 10 rundaktige hustufter, de fleste i en klynge, og med to av tuftene liggende litt fra hverandre.

Ut fra materialet som er funnet i tuftene, er det foreløpig vanskelig å si noe nøyaktigere enn at stedet trolig var bebodd en gang sent i eldre steinalder, eller tidlig i yngre steinalder. Dette vil da si en gang for mellom 5000 og 7000 år siden.

                                    Ref. Kristian Pettersen, Fylkesarkeolog i Sør-Trøndelag.

 

Dette området ligger nedenfor den store gravrøysa, og området er i dag skiltet og det går en fin tursti ut dit.

For mer informasjon og eventuell guiding – kontakt grunneier Torgeir Berg.

Når det gjelder guiding, så er det Dagrun Berg som har stått/står for den biten :)

 

Dette er kanskje det største funnet hittil på Leksa, men vi har flere gravhauger og fornminner.

Høsten 2000 ble det kartlagt to nye områder i forbindelse med planlegging av fritidsbebyggelse. Et på Sør-Leksa og

 et på Nord-Leksa.

 

 

 

                   

                                                                      Hit Counter

                            © Copyright, all text and photo: Hilde B.L. Berg 2007 ©